Har utvekslet sms og snakket med Guri på mobil. De har det godt på hytta i Gorak Shep, hun føler det på en måte er urettferdig med tanke på de store lidelser som skjelvet har påført tusenvis av andre mennesker i Nepal. Hun uttrykker takknemlighet over hvor heldig de har vært; ingen fra teamet er omkommet eller skadet, leiren deres på base camp er som den eneste 100 % intakt. Det tilskriver hun i stor grad deres dyktige og særdeles erfarne leder Dawa. Han tilbakekalte sherpaene som var oppe fjellet og etablerte campene der, på grunn av været. Leiren deres på base camp ble plassert slik at den unngikk skredet, og soveteltene ble plassert i le av stor stein. Dermed ble de av teamets sherpaer som oppholdt seg der, ikke truffet av skredet.

Som sagt går de til base camp i morgen. Der møtes hele teamet for å beslutte hva de videre skal gjøre. Everest er ikke det som er i fokus, men de har mye godt utstyr og proviant som kan komme til nytte.